Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Πέτσας, Παναγιώτης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Μαθηματικών., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2018 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Οικολογική συνδεσιμότητα σε Ευρωπαϊκά τοπία: Μελέτης χωρο-χρονικών μεταβολών. = Ecological Connectivity in European Landscopes: Spatio-temporal changes.
    Περίληψη  PDF