Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Πανίδης, Παναγιώτης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Γεωλογίας Τομέας Φυσικής και Περιβαλλοντικής Γεωγραφίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2011 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Φυσικογεωγραφικά - ιζηματολογικά χαρακτηριστικά και ανθρωπογενείς επεμβάσεις του χειμάρρου της Νέας Φώκαιας Χαλκιδικής
    Περίληψη  PDF