Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Σαλούστρος, Παντελής Ι., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2007 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Αξιοποίηση υπόγειου νερού και διακύμανση της στάθμης στην περιοχή πηγών Αγύιας Χανίων
    Περίληψη  PDF