Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Καϊσμαρίδης, Παρασκευάς, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Γεωφυσικής, Ελλάδα