Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Βάρκα, Παρασκευή Δ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Γεωλογίας, Ελλάδα