Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Νασιάκου, Πηνελόπη-Μαρία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Φυσικής και Περιβαλλοντικής Γεωγραφίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2007 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Καθορισμός πιθανών θέσεων για ΧΥΤΑ στην περιοχή Κασσάνδρας Χαλκιδικής με τη βοήθεια των γεωγραφικών συστημάτων (ΓΣΠ)
    Περίληψη  PDF