Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Χριστοφοράτου, Ρεγγίνα Α., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Γεωλογίας, Ελλάδα