Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Αγαλανιώτου, Σμάρω, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Γεωλογίας, Ελλάδα