Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Φωτιάδου, Σοφία Ιωάννης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Ορυκτολογίας - Πετρολογίας - Κοιτασματολογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2022 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Κοιτάσματα τύπου skarn: Πετρογραφία-μεταλλογένεση και παραδείγματα από τον Ελληνικό χώρο = Skarn deposits: Petrography-metallogenesis and examples from the Greek area.
    Περίληψη  PDF