Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Πεχλιβανίδου, Σοφία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας., Ελλάδα