Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Χριστοφορίδου, Σοφία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Πετρολογίας - Ορυκτολογίας, Ελλάδα