Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Φωτιάς, Σοφιανός Παναγιώτης Αθανάσιος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων".

  • Διατριβές έτους 2022 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Μοντέλα μηχανικής μάθησης για την πρόβλεψη ιδιοτήτων ρευστού ταμιευτήρα = Machine learning models to predict reservoir fluid properties.
    Περίληψη  PDF