Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Τζανής, Σπυρίδων Νικόλαος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωφυσικής., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2021 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Μετρήσεις μαγνητικής επιδεκτικότητας σε σκόνες δρόμων: συμβολή στη διερεύνηση πιθανών περιοχών ρύπανσης στο αστικό περιβάλλον της Θεσσαλονίκης = Magnetic susceptibility measurments in road dusts: contribution to the investigation of potential pollution areas in the urban environment of Thessaloniki.
    Περίληψη  PDF