Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Θεοδωρίδης, Σπυρίδων, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Γεωλογίας, Ελλάδα