Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ζαΐμης, Στέφανος Ν., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Γεωλογίας Τομέας Ορυκτολογίας - Πετρολογίας - Κοιτασματολογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2010 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Ορυκτολογική μελέτη των ορυκτών του Λαυρίου από τη συλλογή του μουσείου ορυκτολογίας – πετρολογίας
    Περίληψη  PDF