Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Οικονομίδης, Σταύρος Παναγιώτης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2020 - Διδακτορικές διατριβές (dissertations)
    Μελέτη των ορυκτών αμιάντου και τρόποι ανίχνευσης των ινών τους στο περιβάλλον = Study of asbestow minerals and methods od tracing their fibers in natural environment.
    Περίληψη  PDF