Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Κακουλίδης, Σταύρος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Φυσικής και Περιβαλλοντικής Γεωγραφίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2008 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Συμβολή στην εκτίμηση του Ιζηματολογικού χαρακτήρα του πυθμένα περιοχών ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών στον βόρειο Ευβοϊκό κόλπο.
    Περίληψη  PDF