Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ταγρές, Σταύρος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Γεωλογίας Τομέας Γεωφυσικής, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2009 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Στοχαστική προσομοίωση της εδαφικής κίνησης σε επιλεγμένες θέσεις της Θεσσαλονίκης από σενάριο σεισμού : διάρρηξη ρήγματος Πανοράματος (Mw 6)
    Περίληψη  PDF