Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ανδριοπούλου-Μουντεάνου, Στεφανία-Αλεξάνδρα Μιλτιάδης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Ορυκτολογίας - Πετρολογίας - Κοιτασματολογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2021 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Εξυγίανση ρυπασμένου εδάφους με χρήση φυσικού ζεόλιθου = Remediation of contaminated soils using natural zeolite.
    Περίληψη  PDF