Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ευφραιμίδης, Στυλιανή Δημήτριος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Ορυκτολογίας - Πετρολογίας - Κοιτασματολογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2020 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Στατιστική ανάλυση τυπίκών Χονδριτών μετεωριτών: Ο ρόλος της διάβρωσης στη κατανομή τους στη Γη = Statistical analysis of Chondrites meteorites: The role of weathering in their distribution on the Earth.
    Περίληψη  PDF