Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Πετρόπουλος, Στυλιανός Αναστάσιος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2022 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Μελέτη των χαρακτηριστικών των κυττάρων καταιγίδας στην περιοχή Σερρών-Δράμας κατά τη θερμή περίοδο 2016 – 2020 με τη χρήση μετεωρολογικού ραντάρ = Characteristics of storm cells in the study area of Serres – Drama (N. Greece) for the period May – September between 2016 – 2020, using weather radar.
    Περίληψη  PDF