Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Εξουζίδης, Στυλιανός, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα