Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Αργυρόπουλος, Σωκράτης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2012 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Συμβολή στη μελέτη της γεωλογικής δομής της λεκάνης Μυγδονίας με τη μέθοδο της γεωηλεκτρικής τομογραφίας
    Περίληψη  PDF