Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Βαλκανιώτης, Σωτήρης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Γεωλογίας

  • Διατριβές έτους 2003 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Γεωλογικές και νεοτεκτονικές συνθήκες στη δυτική Αθήνα και επιπτώσεις στο δομημένο περιβάλλον από το σεισμό της 7/9/1999
    Περίληψη  PDF