Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Βαλκανιώτης, Σωτήρης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας., Ελλάδα