Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Μίσσας, Σωτήρης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2007 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Ορυκτολογική και γεωχημική έρευνα των ιζημάτων και υδάτων των ρεμάτων της περιοχής Τριαδίου Θεσσαλονίκης και διευρεύνηση περιβάλλοντικών επιπτώσεων.
    Περίληψη  PDF