Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Σμπόρας, Σωτήρης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2005 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Μορφοτεκτονική ανάλυση με χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφορίων (GIS) των νεοτεκτονικών και ενεργών ρηγμάτων της Βοιωτίας.
    Περίληψη  PDF