Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Φωτιάδης, Σωτήριος-Θεοχάρης Παντελής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2020 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Συνοπτική ανάλυση του Μεσογειακού χαμηλού με χαρακτηριστικά τροπικού κυκλώνα του Οκτωβρίου 2016 = Synoptic analysis of the Mediterranean tropical-like cyclone of October 2016.
    Περίληψη  PDF