Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Αντωνίου, Τζένη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας

  • Διατριβές έτους 2017 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Μελέτη των συνοπτικών, δυναμικών και θερμοδυναμικών χαρακτηριστικών των χαλαζοκαταιγίδων στην κεντρική Μακεδονία με αντικειμενικό σκοπό τη δυνητικότητα πρόγνωσης αυτών = On the study of synoptic, dynamic and thermodynamic characteristics of hailstorms in central Macedonia for the potentiality of predicting-forecasting them
    Περίληψη  PDF