Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Αραβάνη, Φωτεινή Νεκτάριος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Ορυκτολογίας - Πετρολογίας - Κοιτασματολογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2019 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Ορυκτολογική, ισοτοπική μελέτη και μελέτη ρευστών εγκλεισμάτων σε φλεβικές διεισδύσεις των ηφαιστειακών πετρωμάτων της περιοχής Κορνοφωλιάς, Έβρου = Mineralogical, isotopic and fluid inclusion study of veins intruding the volcanic rocks of the Κornofolia area, Εvros.
    Περίληψη  PDF