Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Αστάρα, Φωτεινή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας., Ελλάδα