Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Θεοδωροπούλου, Φωτεινή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμημα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2014 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Γεωτεχνική και Εδαφομηχανική μελέτη κατά την ανέγερση διώροφης οικοδομής με πυλωτή και υπόγειο στα Ηπειρώτικα Λάρισας
    Περίληψη  PDF