Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Σαμανίδης, Χάρης Γ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2012 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Ορυκτολογική και γεωχημική μελέτη θειικών αλάτων στα μεταλλευτικά τέλματα και συμπυκνώματα από την ανενεργή μονάδα εμπλουτισμού στην Κίρκη Έβρου
    Περίληψη  PDF