Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Σκουλάκης, Χαράλαμπος Αντώνιος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2021 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Επίδραση της κλιματικής αλλαγής στην παράκτια ζώνη της λεκάνης της Μεσογείου = Climate change effects on the coastal zone of the Mediterranean basin.
    Περίληψη  PDF