Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ευαγγελία, Χαϊδευτού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Ορυκτολογίας-Πετρολογίας-Κοιτασματολογίας, Ελλάδα