Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Πιττίρη, Χιονάτη Γεώργιος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Ορυκτολογίας - Πετρολογίας - Κοιτασματολογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2021 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Ανατομία και προοπτικές του ελληνικού κλάδου των βιομηχανικών ορυκτών και πετρωμάτων : γύψος = Anatomy and prospects of the greek industrial sector of minerals and rocks: gypsum.
    Περίληψη  PDF