Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Εμμανουηλίδης, Χρήστος Β., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2019 - Διδακτορικές διατριβές (dissertations)
    Μεταλλογένεση της μεταξύ Βεροίας και Ναούσης περιοχής = Metallogenesis in the area between Veroia and Naousa.
    Περίληψη  PDF