Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Βαγενάς, Χρήστος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Γεωλογίας Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2011 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Μελλοντικές εκτιμήσεις βροχόπτωσης στην περιοχή της Θεσσαλονίκης -Σενάρια δυο περιοχικών κλιματικών μοντέλων
    Περίληψη  PDF