Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Χρυσανθόπουλος, Χρήστος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στα Πολύπλοκα Συστήματα και Δίκτυα., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2019 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Εφαρμογή της Θεωρίας Δικτύων στην Ανάλυση της Δομής Μαθητικών Ομάδων Πριν και Μετά την Υλοποίηση Προγράμματος Εκπαίδευσης σε Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) = Network Theory Application in the Analysis of the Structure of Student Groups Before and After the Implementation of a Educational Program at Environmental Education Center (EEC).
    Περίληψη  PDF