Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ζερβουδάκης, Χρήστος-Αθανάσιος Στυλιανός, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Ορυκτολογίας - Πετρολογίας - Κοιτασματολογίας., Ελλάδα