Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Σαββίδου, Χριστίνα Δημήτριος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Φυσικής Γεωγραφίας & Περιβαλλοντικής Γεωγραφίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2018 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Ψηφιοποίηση και οπτικοποίηση γεωχωρικών δεδομένων για το φράγμα Ακροποτόμου Καβάλας σε περιβάλλον GIS
    Περίληψη  PDF