Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Καλαϊτζή, Χριστίνα Ν., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2021 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Μορφομετρική σύγκριση του Νυκτερευτή του Δαφνερού (Κατώτατο Πλειστόκαινο, Ελλάδα) με το σύγχρονο Ασιατικό Νυκτερευτή = Morphometric comparison of the Nyctereutes of Dafnero (Late Psteistocene, Greece) with the modern Asian Raccoon Dog (Nyctereutes Procyonoides).
    Περίληψη  PDF