Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Μιχαηλίδου, Χριστίνα Ν., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2003 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Συμβολή στη μελέτη των μεταβολών της θερμοκρασίας της επιφάνειας της θάλασσας στο Βόρειο Ατλαντικό Ωκεανό.
    Περίληψη  PDF