Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Σουόρτς, Χριστίνα Τζέι Λεοναρντ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2023 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Ταφονομική μελέτη των απολιθωμένων οστών θηλαστικών του Άνω Μειοκαίνου από την Θερμοπηγή του δήμου Σιντικής Σερρών = Taphonomic study of late Miocene mammalian bones from Thermopigi (Sintiki, Serres, Greece)
    Περίληψη  PDF