Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Θεοδωράτου, Χριστίνα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2006 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Χαρακτηριστικά της ποιότητας των επιφανειακών νερών στα ποτάμια της Βόρειας Ελλάδας
    Περίληψη  PDF