Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Μακαρατζή, Χριστίνα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2017 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Υδρογεωλογικές και υδροχημικές συνθήκες του παράκτιου υδροφόρου συστήματος στη Ορμύλια (Χαλκιδική, Βόρεια Ελλάδα). Hydrological and hydrochemical conditions of the coastal aquifer of Ormylia (CHALKIDIKI, NORTH GREECE)
    Περίληψη  PDF