Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Πετρίδης, Χριστόδουλος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Γεωλογίας Τομέας Γεωλογίας, Ελλάδα