Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Kafetzidou, Aikaterini L., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Διαπανεπιστημιακό Πόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Παλαιοντολογία-Γεωβιολογία (Aristotle University of Thessaloniki. Interinstitutional Program of Postgraduate Studies in Paleontology- Geobiology)., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2020 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Α case study of fossil leaves from the Early Miocene Petrified Forest at Akrocheiras site in Sigri area (Lesvos island) = Μελέτη των απολιθωμένων φύλλων του Κάτω Μειοκαίνου από το Απολιθωμένο Δάσος Λέσβου- θέση Ακρόχειρας, Σίγρι (Λέσβος).
    Περίληψη  PDF