Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Karakosta, Anastasia Ioannis, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Διαπανεπιστημιακό Πόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Παλαιοντολογία-Γεωβιολογία (Aristotle University of Thessaloniki. Interinstitutional Program of Postgraduate Studies in Paleontology- Geobiology)., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2022 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Systematic study of the Early Pleistocene Canis (Mammalia, Canidae) from Tsiotra Vryssi (Mygdonia Basin, Greece) = Συστηματική μελέτη των κάτω- πλειστοκαινικών Cavis (Mammalia, Canidae) από την απολιθωματοφόρο θέση Τσιοτρα Βρύση (Λεκάνη Μυγδονίας, Ελλάδα).
    Περίληψη  PDF