Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Tamvakis, Angelos Georgios, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Διαπανεπιστημιακό Πόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Παλαιοντολογία-Γεωβιολογία (Aristotle University of Thessaloniki. Interinstitutional Program of Postgraduate Studies in Paleontology- Geobiology)., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2021 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Systematics and Functional morphology of the skull in Greek fossil and extant Nyctereytes = Συστηματική και μορφολειτουργική ανάλυση του κρανίου σύγχρονων και Ελληνικών απολιθωμένων Nyctereutes.
    Περίληψη  PDF